CAMILLA NISSEN MICHELIS

Camilla Nissen Michalis, Advokatsekreterare och auktoriserad tolk och översättare (Danska – Franska)

E-post : camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

1995-1999: Kandidatexamen i lingvistik med inriktning franska vid Handelshøjskolen i Köpenhamn (Copenhagen Business School). Auktoriserad tolk och översättare i franska.

1996-1997: Efterföljande språkstudier vid Sorbonne (Paris IV) inom ramen för Erasmusprogrammet.

1992-1995: Korrespondentexamen i tyska och franska vid Handelshøjskolen i Köpenhamn.

Camilla behärskar språken danska (modersmål), franska, engelska och tyska.

Vår advokatbyrå stöder föreningar och civila projekt