Vi sköter om frågor som berör :

  • skattejuridik ;
  • skatterådgivning ;
  • skattedeklarationer ;
  • skatteplanering.

RÄTTELSE AV SKATTESKYLDIGHETER

Vi stöder våra kunder i deras projekt gällande fastighetsköp och större fastighetsprojekt i frågor som hänför sig till bolagsrätt och skattejuridik. Då obligatoriska skattedeklarationer inte skötts försöker vi korrigera situationen med kunden för att undvika straffbetalningar.

Vi sköter regelbundet om svåra situationer där franska fastigheter ägs av utländska företag som fått hårda beskattningsbeslut.

FASTIGHETSBESKATTNING FÖR FÖRETAG OCH PRIVAT PERSONER

Innan svåra juridiska operationer slutförs gör vi en kalkyl på skattekrav t.ex. då fastigheter ägs av utländska företag eller off-shore företag.

Det är ofta önskvärt att fastigheter ägs direkt av privat personer eller franska fastighetsbolag (SCI bolag) för att underlätta skatteskyldigheterna.

GODA SAMARBETSFÖRHÅLLANDEN PÅ RIVIERAN

Vi har goda samarbetsförhållanden med notarier, fogder och revisorer i hela södra Frankrike vilket ofta är till våra kunders nytta.

 

Vi ger Er alltid den tid som krävs. Ta gärna kontakt med oss; vi ger Er en gratis kostnadskalkyl för det uppdrag Ni skulle vilja ge oss.

Våra kunder får alltid en egen interlokutör på vårt kontor. Kunden kan således alltid tala med samma person som redogör för saken.

JURIDISKA NYHETER

Vår advokatbyrå stöder föreningar och civila projekt