Vårt advokatkontor har en gedigen erfarenhet inom:

  • fastighetsrätt;
  • byggnadsrätt;
  • fastighetsinvesteringar.

ADVOKAT PÅ FASTIGHETSMARKNADEN

Vi har en stor erfarenhet inom fastighetsrätt och i synnerhet gällande fastighetsköp, lån, fordringar och exekutionsrätt.

Sedan flere år vägleder vi utländska finansiella institutioner (banker, fonder) som önskar utveckla sin aktivitet i södra Frankrike och på Rivieran.

Vårt kontor sköter om skattemässiga frågor vid fastighetsköp och ger råd för både banker, fastighetsutvecklare, fastighetsbolag och privat personer.

Vi försäkrar oss också om diverse garantiers giltighet.

FASTIGHETSJURIDIK FÖR UTLÄNDSKA FÖRETAG.

Nordiska och utländska kunder har gett oss uppdrag för att lösa skatteproblematik gällande beskattning av fastigheter som ägs av utländska företag då utländska eller också franska skattemyndigheter ansett sig felaktigt beriktigade att beskatta fastigheter som är belägna i Frankrike.

Då byggnadsföretag gjort fel kräver vi på uppdrag av våra kunder skadestånd direkt av byggnadsföretaget men också av dess försäkringsbolag vilket ger större chans för kunden att få rättelse. Då det skett konstruktionsfel krävs ofta att en expert utses av en domstol innan domstolen kan besluta om skadestånd.

Vi ger Er alltid den tid som krävs. Ta gärna kontakt med oss; vi ger Er en gratis kostnadskalkyl för det uppdrag Ni skulle vilja ge oss.

Våra kunder får alltid en egen interlokutör på vårt kontor. Kunden kan således alltid tala med samma person som redogör för saken.

JURIDISKA NYHETER

Vår advokatbyrå stöder föreningar och civila projekt