Vi stöder banker och fonder vid saker som berör :

  • bankrätt ;
  • finansrätt.

Nicolas Brahin har diplom i bankrätt från Sorbonne universitet. Han arbetade på både franska och amerikanska advokatkontor i Paris innan han öppnade sitt eget kontor i Nice. Idag agerar han bl.a. som advokat för skandinaviska banker som anlitar honom gällande lån vid fastighetsköp.

ADVOKAT FÖR INTERNATIONELLA BANKER OCH FONDER

Vi har lång erfarenhet inom lån och krediter på rivieran. Vi försäkrar oss att låneavtalen respekterar de franska kraven inom bl.a. fransk konsumtionsrätt och att garantierna är giltiga. Då det uppstår betalningsproblem försäkrar vi oss att vår kund får nytta av sina garantier.

Vi står också till tjänst för kunder som önskar refinansiera sina lån eller söka ett förmånligt lån.

VI FÖLJER STÄNDIGT UPP MED BANKÄRENDEN

Eftersom bankrätt är mycket tekniskt följer vi upp varje sak tack vare ett eget system som vi tllämpar på vårt kontor och som tillåter oss att ständigt hålla oss informerade om sakerna vi sköter. Således kan vi t.ex. förnya garantierna innan de blir ogiltiga.

Eftersom lagen och reglementen förändras regelbundet håller vi oss ständigt uppdaterade för att kunna informera våra kunder om eventuella nya krav som måste beaktas.

Vi ger Er alltid den tid som krävs. Ta gärna kontakt med oss; vi ger Er en gratis kostnadskalkyl för det uppdrag Ni skulle vilja ge oss.

Våra kunder får alltid en egen interlokutör på vårt kontor. Kunden kan således alltid tala med samma person som redogör för saken

JURIDISKA NYHETER

Vår advokatbyrå stöder föreningar och civila projekt