Vi stöder våra kunder i den franska delen vid internationella och nordiska arv och har erhållit stor erfarenhet inom:

  • arvsrätt;
  • arv i sammanhang med livförsäkring.

INTERNATIONELL ARVSRÄTT

Vid internationella arv, i synnerhet då franska fastigheter ingår i arvet, stöder vi utländska testamentsexekutorer och advokatkontor med den franska delen av internationella arv. Vi informerar också om den franska beskattningen och om de franska lagliga kraven då fransk lag tillämpas.

PLANERING AV ARV

Vi ger Er råd gällande beskattning och delning av arv.

Då arvet kommer att vara internationellt och då också den franska lagen kommer att tillämpas assisterar vi Er vid arvplaneringen.

RÅD FÖR ATT UNDVIKA TVISTER VID ARV

Då arvet består av egendom i flere länder vilket innebär olika beskattning ger vi råd i arvsbeskattning.

Vid arv som berör Frankrike måste alltid en notarie anlitas. Vi sköter kontakten med notarien så kunden bara har en samtalspartner. Vi förklarar också för kunden hur arvet slutförs i praktiken. Uppstår det tvister rådger vi kunden tillsammans med notarien i hopp om att undvika rättssaker. Då medlemmarna i ett dödsbo inte kan komma överens kan vi ge juridiska lösningar.

Vi hjälper också med att upprätta testamente.

Vi ger Er alltid den tid som krävs. Ta gärna kontakt med oss; vi ger Er en gratis kostnadskalkyl för det uppdrag Ni skulle vilja ge oss.

Våra kunder får alltid en egen interlokutör på vårt kontor. Kunden kan således alltid tala med samma person som redogör för saken.

JURIDISKA NYHETER

Vår advokatbyrå stöder föreningar och civila projekt