Vi sköter om frågor som berör :

  • affärsrätt;
  • bolagsrätt;
  • företagsjuridik.

INTERNATIONELLA AFFÄRSKONTRAKT

Då vi tar an en sak gör vi en preliminär utredning av saken innan vi föreslår diverse lösningar. Vi förbereder kontrakt och stöder företag i deras utveckling (fusioner, företagsköp, joint-venture, LBO…).

ARBETSRÄTT OCH DISTRIBUTIONSRÄTT

I arbetsrätt rådger vi våra kunder och förbereder rättstvister.

Vår kompetens sträcker sig också till franchise, återförsäljare, agenter och annan distributionsrätt. Vi agerar för utländska kunder som vill utvidga sin aktivitet till Frankrike.

SKATTEPLANERING OCH JURIDISK PLANERING

Gällande egendomsförvaltning kan vi erbjuda kosteffektiva lösningar för att överföra skatteeffektivt egendom till den yngre generationen (holdingbolag, uppdelning av egendom i äganderätt och nyttjanderätt, donationer…). Vid behov kan vi vara Er skatterepresentant då skattemyndigheten begär utredningar gällande Er skattesituation.

Trots att vi finns i Nice kan vi stå till tjänst i hela Frankrike.

PARTNER FÖR SKANDINAVISKA FÖRETAG

Då skandinaviska företag önskar etablera sig i Frankrike eller utveckla sin aktivitet vägleder vi dem och står till deras tjänst med juridisk-ekonomiska råd. Då företag stöter på ekonomiska problem stöder vi dem juridiskt så de får tid att lösa problemen.

Vi samarbetar med revisorer vilket ger kunden de bästa förutsättningarna i sin franska verksamhet.

Vi ger Er alltid den tid som krävs. Ta gärna kontakt med oss; vi ger Er en gratis kostnadskalkyl för det uppdrag Ni skulle vilja ge oss.

Våra kunder får alltid en egen interlokutör på vårt kontor. Kunden kan således alltid tala med samma person som redogör för saken.

JURIDISKA NYHETER

Vår advokatbyrå stöder föreningar och civila projekt