CAMILLA NISSEN MICHELIS

Camilla Nissen Michalis, Advokatsekretær og statsautoriseret tolk og translatør (Dansk – Fransk).

E-post : camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

1995-1999: Cand.ling.merc. i fransk fra Handelshøjskolen i København. Statsautoriseret tolk og translatør i fransk.

1996-1997: Videregående sprogstudier ved Sorbonne (Paris IV) i forbindelse med det europæiske program ERASMUS.

1992-1995: Korrespondenteksamen i tysk og fransk fra Handelshøjskolen i København.

Behersker sprogene dansk, fransk, engelsk og tysk.

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter