Solidaritetsfond for virksomheder, der er berørt af virkningerne af Coronavirus

Nedenfor ses opdateret information om Covid-tiltag. 

Der er oprettet en solidaritetsfond til at hjælpe virksomheder, der er ramt af konsekvenserne af Covid-19-epidemien og den franske isolationsperiode. Der kan anmodes om bistand for månederne marts, april, maj og juni 2020. Derudover forlænges solidaritetsfonden til 31. december 2020. 

Formålet med denne fond er at betale økonomisk støtte til virksomheder hvis aktiviteter er påvirket af konsekvenserne af Covid-19-epidemien. 

Fonden er tilgængelig for virksomheder, foreninger, uafhængige arbejdstagere, mikro-iværksættere, liberale erhverv, landmænd, der er medlemmer af en GAEC og kunstnerforfattere.

Virksomheden skal have lidt én af ​​følgende skader:

  • Enten havde været genstand for forbud mod modtagelse af kunder og klienter,
  • Eller have haft et betydeligt tab af omsætning.

Anmodningen om hjælp fremsættes online på hjemmesiden impots.gouv.fr inden for 2 måneder efter udløbet af den periode, for hvilken der anmodes støtte til.  Deadline er på 3 måneder for diskoteker.

  • For et tab af omsætning større end eller lig med € 1.500 modtager virksomheden støtte på  1.500 Euros.
  • Ved et omsætningstab på mindre end € 1.500 modtager virksomheden støtte i forhold til størrelsen af ​​det lidte tab.

Hvis I har brug for vores assistance i forbindelse med ovennævnte, er I velkomne til at kontakte mig på camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter