Nye skattegrænser

 

Nye skattegrænser 

Skatteskalen som defineret i §1971-1 i Den Franske Skattelovbog burde ikke blive ændret i 2019, for så vidt angår indkomster. 

Den vil fortsat omfatte fem trin med skattesatser på henholdsvis 0%, 14%, 30%, 41% og 45%. Kun grænserne for hvert af trinene bliver hævet proportionelt med de forventede prisstigninger – bortset fra tobak – for det pågældende år, dvs. 1%.

 

Fraktion af den skattepligtige indkomst

(en andel)

Sats 
Overstiger ikke 10.064 € 0%
Fra 10.064 Euros til 27.794 € 14%
Fra 27.794 € til 74.517 € 30%
Fra 74.517 € til 157.806 € 41%
Over 157.806 € 45%

 

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter