Momsordning inden for fast ejendom

Momsordning inden for fast ejendom: Statsrådet henviste sagen til EU-Domstolen

Staten har besluttet at stille EU-domstolen følgende to væsentlige spørgsmål:

Forbeholder momsdirektivets § 392 anvendelse af marginordningen på levering af bygninger, hvis erhvervelse har været underlagt moms, uden at den afgiftspligtige person, der videresælger dem, har haft ret til at nyde godt af fradrag, eller tillades det at anvende denne ordning på levering af bygninger, hvis erhvervelse ikke har været momspligtig?

Udelukker nævnte paragraf anvendelsen af ​​denne ordning på levering af ubebyggede arealer når – på tidspunktet mellem deres erhvervelse og deres videresalg – disse grunde, som er blevet købt men ikke er blevet bebygget, er blevet til grunde, der skal bebygges?

EU-Domstolens svar burde gøre det muligt at fjerne visse spørgsmål der måtte være opstået – vedr. anvendelse af den nuværende margenordning – på grund af skattemyndighedernes eller statsrådets holdninger. Sidstnævnte meddelte for nylig, at denne ordning ikke finder anvendelse på salg af grunde erhvervet som bebyggede grunde, men videresolgt som bygningsgrunde efter nedrivningen af ​​bygningerne, der var opført herpå. 

 

 

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter