Loven om finansiering af den franske sygesikring for 2019

Loven om finansiering af den franske sygesikring for 2019 ændrede især territorialitetsreglerne for visse socialbidrag på kapitalindkomst. Der stilles jævnligt spørgsmål til dette tema. Vi syntes derfor, at det var en god idé at minde om hovedprincipperne.

Tabellen nedenfor opsummerer reglerne for territorialitet for beskatning af kapitalindkomst i forhold til skatteyderens skattemæssige bopæl og, hvor det er relevant, stedet for hans / hendes tilknytning til en social sikringsordning.

CSG/CRDS (sociale afgifter) Solidaritetsafgift
Valutaindlændinge i Frankrig tilknyttet obligatorisk fransk sygesikring JA JA
Valutaindlændinge i Frankrig tilknyttet sygesikring i EU (uden for Frankrig) eller Schweitz NEJ JA
Valutaindlændinge i Frankrig tilknyttet sygesikring uden for EU og uden for Schweitz JA JA
Personer, der ikke bor i Frankrig, og som er tilknyttet sygesikring i EU (uden for Frankrig) eller i Schweitz NEJ JA
Personer, der ikke bor i Frankrig, og som er tilknyttet fransk sygesikring eller uden for EU eller uden for Schweitz JA JA
Valutaindlændinge  på Saint Barthélemy eller Saint Martin

  • Tilknyttet obligatorisk fransk sygesikring
  • Tilknyttet sygesikring i EU (uden for Frankrig) eller Schweitz
  • Tilknyttet sygesikring uden for EU og uden for Schweiz

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

 

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter