Lønmodtager udsendt af arbejdsgiver

Lønmodtager udsendt af arbejdsgiver

Lønmodtagere, der er sendt til udlandet af deres arbejdsgiver, og som ikke kan få fritagelse for indkomstskat i forbindelse med den aktivitet, de udøver uden for Frankrig, beskattes dog kun af den indtjening, de ville have opnået, hvis de havde arbejdet i Frankrig. Dette har til

formål at fritage løntillægget for yderligere skat, hvilket kan udbetales som diæter uden for Frankrig (skattelovens (CGI) § 81 A)

Skattefritagelsen er betinget af tre forhold, der samtidig skal være til stede:

– Løntillægget skal udbetales til gengæld for opholdet, der har været i arbejdsgiverens interesse og alene for denne

– Det skal kunne dokumenteres i en rejse, der kræver et ophold i et andet land på mindst 24 timer

– Og beløbet skal fastsættes forud for opholdet i udlandet på den ene side i forbindelse med antal ophold, varighed og sted, på den anden side med hensyn til den løn, der udbetales, uafhængig af løntillægget. Løntillægget kan ikke overstige 40 % af den fastsatte løn.

Myndighederne oplyser i henhold til forfatningsrådet Conseil d’Etats afgørelse af 10. april 2015 (CE, 10 apr. 2015, nr. 365851), at disse løntillæg er fritaget for indkomstskat indtil til et loft på 40 % af den årlige løn eksklusive tillæg, uden at det er nødvendigt at sammenholde

denne betaling med antal udsendelsesdage.

Eksempel: En lønmodtager, hvis referenceløn pr. år er 200.000 €, og som kan dokumentere 100 dages udsendelse over en årlig effektiv arbejdsperiode på 220 dage.

Under forudsætning af at der i beregningen af løntillægget er taget højde for destination og antal udsendelser, beløber tillæggets maksimale skattefrie beløb sig til 200.000 € x 0,4 = 80.000 €.

 

Disse bestemmelser gælder for indkomstskat fra 2013 og frem og for samtlige igangværende skattekontroller og tvister.

 

fichier à telecharger:
PDF icon161207 Lønmodtager udsendt af arbejdsgiver (Salariés détachés à l’étrang…

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter