Livsforsikringn 2015

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


 

Livsforsikring

Beskatning af kapital ved død (andre begunstigede end ægtefælle, partner med samlivskontrakt (PACS), søskende i visse tilfælde)
Livsforsikring tegnet før 20. november 1991 Livsforsikring tegnet efter 20. november 1991
Uafhængig af forsikredes alder ved indbetaling af præmier Forsikrede er under 70 år ved indbetaling af præmier Forsikrede er over 70 år ved indbetaling af præmier
Præmier indbetalt frem til 12. oktober 1998 Ingen beskatning Ingen beskatning Boafgift på den del af præmien, der overstiger EUR 30.500
Præmier indbetalt efter 13. oktober 1998 20% afgift på udbetalte beløb, der overstiger EUR 152.500 (25% på den del, der overstiger EUR 902.838 pr. begunstiget)

 

 

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

fichier à telecharger:
130927 Fiscalités des capitaux décès

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter