Kommentar til skattegaranti

De administrative bemærkninger til de to foranstaltninger, der følger af loven om “tillid” eller “Essoc” giver interessante oplysninger, især om konceptet af undersøgte punkter, der er genstand for garantierne og om de praktiske metoder til gennemførelse af garantierne.

Kontrolbeskrivelsen vedrører kun de punkter, der er dækket af verifikationsmeddelelsen, og som ikke har været genstand for en udveksling mellem revisor og skatteyder på initiativ af administrationen.

Revisor kan nægte at tage stilling, især hvis anmodningen vedrører et punkt, der allerede er dækket af ”skattegarantien”.

“Skattegarantien” kan kun vedrøre punkter, der har været genstand for en udveksling mellem skatteyderen og administrationen.

“Skattegaranti” er udelukket, hvis skatteyderen misligholder perioder og skatter, der er undersøgt i forbindelse med revisionen.

For anvendelsen af ​​”skattegaranti” kræves det kun, at administrationen i proceduredokumenterne angiver de kontrolpunkter, der er omfattet af garantien. Hvis administrationen ikke udarbejder denne liste, skal den retfærdiggøre det; Ellers antages garantien at gælde for alle de punkter, der er omfattet af kontrollen og ikke rettet.

For at kunne drage fordel af “skattegarantien” skal skatteyderen være i god tro. 

“Skattegarantien”, hvis betingelserne er opfyldt, vedrører de punkter, der faktisk er undersøgt af kontroltjenesten, og som kunne have givet anledning til alle de udvekslinger, der er nødvendige for at tage stilling som administration. 

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter