International skatteunddragelse

Begrebet privilegeret skatteordning afklares

Visse gebyrer, der skyldes eller betales til en person, der er bosat i en udenlandsk stat, hvor vedkommende er underlagt en privilegeret skatteordning, er kun tilladt som et fradrag for oprettelsen af ​​skatten, hvis debitor beviser, at de svarer til reelle transaktioner og ikke præsenterer nogen unormal eller overdrevet karakter. 

Statsrådet specificerer, at eksistensen af ​​en privilegeret skatteordning skal vurderes med hensyn til alle de direkte skatter af fortjenester og indtægter, der er fastsat i lovgivningen i den pågældende stat.

Skattemyndighederne kan derfor ikke drage fordel af det blotte fravær af en selskabsskat i denne stat uden at tage hensyn til de øvrige direkte skatter på overskud og indkomst, der er gældende.

Den offentlige ordfører nævner som eksempel “andre direkte skatter”, der skal tages i betragtning: en skat på brutto driftsoverskud eller en skat på beløb opkrævet af virksomheder baseret på Gafa-skattemodellen.  

Denne løsning gælder også de øvrige bestemmelser i Den Franske Skattelovgivning, der omfatter en henvisning til begrebet privilegeret skattesystem som defineret i § 238 A: §57 (indirekte overførsler af overskud i udlandet), 155 A (betaling for tjenester betalt i udlandet), 123 bis (deltagelse i finansielle strukturer etableret i et skatteparadis) og 209 B (overskud fra virksomheder etableret i et skatteparadis).

 

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter