Indberet Jeres konti i udlandet!

déclaration fiscale nice

Indtil nu var det påkrævet, at enkeltpersoner såvel som ikke-kommercielle selskaber – samtidig med deres indkomst- eller resultatopgørelse – indberettede deres ”åbne, lukkede eller aktive” bankkonti i udlandet i løbet af regnskabsåret. Denne forpligtelse er siden 1. januar 2019 blevet udvidet til konti i udlandet, der også er inaktive eller sovende. Konkret set drejer det sig om konti, for hvilke der ikke er registreret kredit- eller debettransaktioner i den pågældende periode.

 

20190319 Indberet Jeres konti i udlandet – Déclarez vos compte détenus à l’étranger.doc

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter