Hvad er procedurerne for beskatning af fremmede stater der opfører og investerer i bygninger i Frankrig

Hvad er procedurerne for beskatning af fremmede stater, der opfører og investerer i bygninger i Frankrig?

 

Metoderne til pålæggelse af selskabsskat på udenlandske stater, der i Frankrig udøver en ejendomsudlejningsaktivitet direkte eller gennem ejendomsinteressentskaber (SCI’er), er specificeret af Statsrådet.

Skal en udenlandsk stat, der har foretaget ejendomsinvesteringer i Frankrig, pålægges selskabsskat i forbindelse med deres drift på samme måde som franske private eller offentlige organer, der udfører sådanne transaktioner?

Dette var spørgsmålet, der blev rejst foran statsrådet i to tilfælde. I det ene tilfælde blev udlejningsaktiviteterne i Frankrig udført direkte af den udenlandske stat, der ejer de pågældende bygninger. I det andet tilfælde blev aktiviteterne udført af franske SCI’er, som den udenlandske stat var forbundet med.

En stats pålæggelse af sine skatter på en anden stat rejser sandsynligvis til at starte med spørgsmål om staternes immunitet på grund af principperne om lighed og gensidig uafhængighed: immunitet, der forhindrer, at en stat fremstilles for domstole i en anden stat og immunitet mod fuldbyrdelse (som beskytter en stat mod handlinger med tvangsfuldbyrdelse og tvangsforanstaltninger truffet af sikkerhedstjenesterne i en anden stat). 

Læserne kan finde al nyttig information om betingelserne for anvendelse af disse to immuniteter i konklusionerne fra den offentlige ordfører Emilie Bokdam-Tognetti.

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter