Vores kontor beskæftiger sig bl.a. med følgende områder :

  • Skatteret,
  • Selvangivelser,
  • Skatterådgivning,
  • Skatteoptimering.

FÅ ORDEN I SKATTEFORHOLDENE !

Vi bistår og rådgiver vores klienter inden for selskabsret og skatteret, for så vidt angår alle deres projekter inden for bl.a. handel og byggeri. Vi udfylder selvangivelser for både privatpersoner og selskaber (ejendomsinteressentskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber).

Vores kontor bistår jævnligt med udredelse af komplekse skattemæssige forhold. Vi hjælper endvidere vores udenlandske klientel med flytning til Frankrig.

MANGE PARTNERE PÅ DEN FRANSKE RIVIERA

Vi har gennem årene opbygget et tæt samarbejde med en lang række notarer, fogeder og advokater.

JURIDISKE NEWS

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter