Vores advokatkontor rådgiver endvidere inden for følgende områder:

  • Ejendomsret
  • Byggeret
  • Investering i fast ejendom i Frankrig

RÅDGIVNING TIL SAMTLIGE AKTØRER PÅ EJENDOMSMARKEDET

Vores nordiske klienter betror os mange typer opgaver inden for beskatning af fast ejendom. Vi bistår bl.a. vores klienter med mægling og forhandling med det franske skattevæsen i tilfælde af indsigelse mod skatteansættelse.

Det hænder, at vores klienter udsættes for byggesjusk. I så fald anlægger vi sag mod bygherrerne – og om nødvendigt gør vi regres mod deres forsikringsselskaber.

I tilfælde af syns- og skønsforretning bistår vi også vores klienter hermed.

JURIDISKE NEWS

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter