Vores advokatkontor beskæftiger sig med følgende områder:

  • Handelsret;
  • Selskabsret;

UDARBEJDELSE AF INTERNATIONALE KONTRAKTER

Vi rådgiver vores klienter inden for fusion, erhvervelse, overdragelse, indskud af aktiver, joint ventures, LBO, strategiske alliancer…..

Takket være vores medarbejderes alsidige specialer kommer vi hele vejen rundt om dit projekt.

For så vidt angår skatteret og ejendomsret rådgiver vores kontor inden for samtlige juridiske og skattemæssige aspekter. Vi rådgiver både institutionelle investorer, promotorer, investeringsselskaber og fysiske personer….

Udover den juridiske og skattemæssige assistance i forbindelse med ovennævnte opgaver bistår vi også med gennemgang af diverse garantier.

RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER

 

Vi kan endvidere tilbyde bistand inden for socialret. Vi forsvarer dine og/eller virksomheds interesser i forbindelse med tvister af enhver art.

Vi kan endvidere tilbyde bistand med udfærdigelse af kontrakter, bl.a. inden for distributionsret.

SKATTEOPTIMERING

På formuerettens område tæller vi blandt vores klienter store navne inden for den økonomiske og finansielle verden, der igennem mange år har betroet os opgaver som skatteoptimering. Vi rådgiver bl.a. inden for tegning af livsforsikringer, gavedispositioner og deling af ejendomsret. Vi varetager endvidere al kommunikation med det franske skattevæsen.

I tilfælde af konflikter og tvister, der udmunder i sagsanlæg, sætter vi alt ind på at forsvare dine interesser bedst muligt.

Vi påtager os enhver retssag foran enhver fransk domstol.

Vores kontor bistår med køb og salg af fast ejendom og optagelse af realkreditlån.

Vi har desuden mangeårig erfaring med udlæg og tvangsauktioner.

Vores medarbejdere er reaktive, kompetente, tjenstvillige og effektive.

JURIDISKE NEWS

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter