SERVICES

Vores advokatkontor ligger i Nice i Sydfrankrig. Vores klientel består overvejende af skandinaver. Vi rådgiver såvel privatpersoner som virksomheder. Kontoret åbnede i 2005.

Vores kontor tæller medarbejdere med speciale inden for mange af juraens forskellige områder. Vi samarbejder med advokater i både Danmark, Sverige og Norge.

PROAKTIV JURIDISK RÅDGIVNING OG ASSISTANCE

Vores mange specialområder gør, at vi sikrer vores klientel en global service. Vores klienter ved, at vi altid finder en løsning til dem.

Jura er i konstant bevægelse og bliver mere og mere kompleks. Vi holder os konstant à jour med udviklingen og vi følger tæt al ny retspraksis. Vi sørger også for, at vores korresponderende advokat i udlandet bliver holdt orienteret om juraens udvikling i Frankrig.

Det nære samarbejde med vores korresponderende advokater i udlandet gør os i stand til at løse komplekse problemer på tværs af landegrænserne.

Af hensyn til at yde så effektviv rådgivning som muligt sørger vi hele tiden for videreuddannelse af vores medarbejdere.

Vores kontor tæller organiske samarbejdspartnere i Paris, Danmark, Norge og Sverige, hvilket gør os meget reaktive, for så vidt angår international privatret og international handelsret.

Vores mål er at tilfredsstille vores klientel i så udstrakt grad som muligt.

JURIDISKE NEWS

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter