EN PERSON, DER ER SKATTEMÆSSIGT HJEMHØRENDE I MONACO, KAN IKKE BESKATTES AF LEJEVÆRDIEN AF DEN FRANSKE FERIEBOLIG

EN PERSON, DER ER SKATTEMÆSSIGT HJEMHØRENDE I MONACO, KAN IKKE BESKATTES AF
LEJEVÆRDIEN AF DEN FRANSKE FERIEBOLIG

Et tysk ægtepar, der bor i Monaco, ejer en feriebolig Frankrig. De er i henhold til fransk skattelovs (CGI) artikel 164 C samt artikel 7, § 1i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Monaco af 18. maj 1963 skattepligtige af deres indkomst i Frankrig baseret på et standardbeløb, der svarer til tre gange lejeværdien.

De klager over beskatningen, idet de begrunder klagen i at franske statsborgere i samme situation ikke beskattes på lignende måde. Den franske forvaltningsdomstol “Conseil d’Etat” giver dem ret heri. Denne forskelsbehandling er til skade for de fri kapitalbevægelser og i strid med Rom-traktatens artikel 56 EF (nu artikel 63 TEUF). Frankrig kan ikke benytte sig af den mulighed, som traktatens artikel 57 EF (nu artikel 64 TEUF) giver, til at fastholde den restriktion, der eksisterer pr. 31. december 1993, for de frie kapitalbevægelser mellemmedlemsstater og tredjelande, og som omfatter direkte investeringer, inklusive investeringer i fast ejendom (bestemmelse om fastfrysning), nær pågældende investeringer i henhold til EU-Domstolen omfatter investering i fast ejendomaf privat karakter. (CE 26. december 2013 nr. 360488: RJF 4/14 nr. 419).

fichier à telecharger:
PDF iconEN PERSON, DER ER SKATTEMÆSSIGT HJEMHØRENDE I MONACO, KAN IKKE BESKATTES AF LEJEVÆRDIEN AF DEN FRANSKE FERIEBOLIG

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter