DEN NYE LISTE OVER IKKE-SAMARBEJDSVILLIGE STATER OG TERRITORIER

Den nye liste over ikke-samarbejdsvillige stater og territorier offentliggøres. Den nye liste over ETNC’er, der inkluderer stater, der er optaget på den europæiske sorte liste, er netop blevet offentliggjort. Den inkluderer 13 stater eller territorier, herunder 12 nye.

Dekretet ECOE1932159A af 6. januar 2020, der netop er fremkommet (JO7), opdaterer listen over stater og ikke-samarbejdsvillige territorier på skatteplan (ETNC) defineret i § 238-0 i Den Franske Skattelovgivning, som er genstand for restriktive foranstaltninger.

Listen over ETNC’er bør i princippet revideres en gang om året. Denne opdatering er dog den første siden 2016.

Dette traditionelle kriterium fører til optagelse på listen over stater eller territorier, der ikke tillader international udveksling af skatteoplysninger (Den Franske Skattelovgivning § 238-O A 2).

Dekretet har registreret Anguilla, Bahamas, De Britiske Jomfruøer og Seychellerne. Panama er der stadig. Botswana, Bruneti, Guatemala, Marshalløerne, Nauru og Nieue bliver fjernet af listen. 

 

Stater og territorier, der vises i nedenstående tabel, er anført på listen over ETNC’er fra 1. april 2020. Panama har dog været på listen siden 2017. 

 

Stater og territorier det vedrører  Motiv for klassificering 
Anguilla  Kriterium for udveksling af skattemæssige informationer 

(Den Franske Skattelovgivning § 238-0 A, 2)

Bahamas 
De Britiske Jomfruøer
Panama
Seychelles 
Vanuatu Kriterium for ekstraterritoriale ordninger (Den Franske Skattelovgivning § 238-0 A, 2 bis 1°)
Fidji  Andre kriterier 

(Den Franske Skattelovgivning § 238-0 A, 2 bis 2°)

Guam
De amerikanske Jomfruøer 
Oman 
Amerikanske Samoa 
Samoa 
Trinité og Tobago 

 

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter