Den franske skatteforvaltning

Nye regler vedr. skatteforhold i forbindelse med fast ejendom


Den franske skatteforvaltning har meddelt, at den vil offentliggøre sine oplysninger om ejendomspriserne for de sidste fem år.

 

Dette vil således være slutningen på tvisterne mellem skatteadministrationen og skatteyderne om værdien af ​​deres ejendomme med hensyn til eventuelle skatteregler.

 

Skatteforvaltningen har sine egne databaser, hvilke er blevet dømt for at være i modstrid med lighedsprincippet, der garanterer lige rettergang i medfør af § 6-1 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Som følge heraf har de franske domstole fastslået, at skatteforvaltningen skal offentliggøre deres egne oplysninger. Derfor er disse nu tilgængelige.

 

Har du et problem med Skatteforvaltningen, er du velkommen til at kontakte os, og vi vil da hjælpe dig med at forsvare dine rettigheder: +33.4.93.83.08.76 / camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

 

20190430 Den franske skatteforvaltning

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter