Momsordning inden for fast ejendom

Momsordning inden for fast ejendom: Statsrådet henviste sagen til EU-Domstolen Staten har besluttet at stille EU-domstolen følgende to væsentlige spørgsmål: Forbeholder momsdirektivets § 392 anvendelse af marginordningen på levering af bygninger, hvi...

International skatteunddragelse

Begrebet privilegeret skatteordning afklares Visse gebyrer, der skyldes eller betales til en person, der er bosat i en udenlandsk stat, hvor vedkommende er underlagt en privilegeret skatteordning, er kun tilladt som et fradrag for oprettelsen af ​​sk...

Gode raad i forbindelse med selvangivelser

Vores råd til korrekt udfyldelse af selvangivelse: Oprettelsen af ​​kildeskat fritager dig ikke for at udfylde og validere din selvangivelse. På grund af Sundhedskrisen er tidsfristerne for dette blevet væsentligt forlænget. Lønmodtagere – Till...

Hvorfor oprette et civilt ejendomsselskab

Hvorfor oprette et civilt ejendomsselskab? Oprettelsen af ​​et civilt selskab kan have både arvemæssige og skattemæssige fordele. Som vi får at se, kan det civile selskab vise sig at være et særligt effektivt redskab i forbindelse med planlægningen a...

Kommentar til skattegaranti

De administrative bemærkninger til de to foranstaltninger, der følger af loven om “tillid” eller “Essoc” giver interessante oplysninger, især om konceptet af undersøgte punkter, der er genstand for garantierne og om de praktis...

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter