Hvorfor oprette et civilt ejendomsselskab?

Oprettelsen af ​​et civilt selskab kan have både arvemæssige og skattemæssige fordele. Som vi får at se, kan det civile selskab vise sig at være et særligt effektivt redskab i forbindelse med planlægningen af formueforholdet mellem ægtefæller, tidlig...

Manglende overholdelse af europćisk lovgivning

Manglende overholdelse af europæisk lovgivning vedr. kildeskat på betalte tjenester i udlandet Beregningen på brutto basis af ​​den kildeskat, der nævnes i paragraf 182 B, I-a i Den Franske Skattelovgivning valideres af statsrådet, som dog bemærker, ...

Nyt om sociale opkrævninger

 En schweizisk pension er underlagt CSG (sociale afgifter), når en fransk pension også modtages. Forordning 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger viser, at en forsikredes bopælsstat kan opkræve bidrag på pensioner...

Nye skattegrænser

  Nye skattegrænser  Skatteskalen som defineret i §1971-1 i Den Franske Skattelovbog burde ikke blive ændret i 2019, for så vidt angår indkomster.  Den vil fortsat omfatte fem trin med skattesatser på henholdsvis 0%, 14%, 30%, 41% og 45%. Kun gr...

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter