Livsforsikringsaftaler eller kapitaliseringsaftaler

Livsforsikringsaftaler eller kapitaliseringsaftaler Livsforsikringer og kapitaliseringsaftaler har mange punkter til fælles, men de er ikke desto mindre forskellige. Hver har sit eget univers.  Så mellem disse to sikre værdier, hvilken af dem skal du...

Den Franske Finanslov for 2021

Finansloven for 2021 offentliggøres Som hvert år indfører finansloven en række foranstaltninger, der vil påvirke beskatningen af ​​enkeltpersoner og virksomheder. Forfatningsrådet har valideret næsten alle de foranstaltninger, der er fastsat i finans...

Erhvervshuslejer påvirket af Coronavirus

Covid-19: en hastesagsdommer nægter at pålægge en lejer at betale skulle betale sin erhvervshusleje. En erhvervsudlejer, der lægger sag an mod sin lejer vedrørende betaling af huslejen i andet kvartal 2020, støder panden mod en mur mener hastesagsdom...

Oversigt over arve-og gaveafgifter for 2020

Nedenfor ses til orientering et skema over arve- og gaveafgifter for år 2020.   Arve- og gaveafgifter  På den skattepligtige nettoandel efter fratrækning af skattefradrag År 2020  Overdragelse mellem 2020 Afgiftssats Fradrag Ægtefælle eller samlever ...

Således mindsker du skatten inden udgangen af året

Skattefritagelsesprodukter  Indførelsen af ​​kildeskat i Frankrig har ændret franskmændenes opfattelse af beskatning. Da skatten er mere ”smertefri” (den trækkes direkte fra indkomsten siden 2019), er skatteyderne mindre interesserede i at reducere d...

Formueskat på fast ejendom

Skat på formue på fast ejendom Siden 1. januar 2018 er solidaritetsskatten på formue (ISF) erstattet af en ny skat kaldet “skat på fast ejendom” (IFI). Skatteydere Enhver person, hvis faste ejendom overstiger 1.300.000 euro, er underlagt ...

Momsordning inden for fast ejendom

Momsordning inden for fast ejendom: Statsrådet henviste sagen til EU-Domstolen Staten har besluttet at stille EU-domstolen følgende to væsentlige spørgsmål: Forbeholder momsdirektivets § 392 anvendelse af marginordningen på levering af bygninger, hvi...

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter