Byggetilladelsens varighed: det er stadig tre år, endda mere !

Et exceptionelt tiltag: et lovdekret fra slutningen af 2014 havde forlænget varigheden af byggetilladelser med et år, således at de var gyldige i 3 år. Dog var det sådan, at denne forlængelse til tre år var tidsbegrænset. 3-års varigheden skulle således ophøre den 31.12.2015….

Men sådan blev det ikke: et lovdekret af 6. januar 2015 ændrede byggeloven, således at gyldigheden af byggetilladelser blev fastsat til 3 år. Bestemmelsen gælder enhver tilladelse (byggeri, udbygning osv.). Hertil kommer en afgørelse om ikke-indsigelse mod forudgående erklæring. Der gives ydermere en ”bonus”! Varigheden på tre år kan nu forlænges med et år… ad to omgange. En byggetilladelse kan således komme op på en varighed af 5 år under forudsætning af, at alle administrative servitutter fortsat er gunstige. For at nyde godt af dette tiltag, opfordres man til i god tid at indsende anmodning til kommunen om forlængelse af byggetilladelsen. Der skal indsendes skriftlig ansøgning til kommunen (der findes ikke CERFA-formularer hertil). Der skal indsendes to eksemplarer til kommunen to måneder inden udløbet af tilladelsen. Et godt råd: en tilladelse, der stadig er gyldig pr. 6. januar 2016, nyder også godt af dette tiltag. Hvis tilladelsen allerede inden den 6. januar 2016 har været genstand for en forlængelse, forlænges gyldigheden automatisk med et år.

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter