Nyt om sociale opkrævninger

 En schweizisk pension er underlagt CSG (sociale afgifter), når en fransk pension også modtages. Forordning 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger viser, at en forsikredes bopælsstat kan opkræve bidrag på pensioner...

Nye skattegrænser

  Nye skattegrænser  Skatteskalen som defineret i §1971-1 i Den Franske Skattelovbog burde ikke blive ændret i 2019, for så vidt angår indkomster.  Den vil fortsat omfatte fem trin med skattesatser på henholdsvis 0%, 14%, 30%, 41% og 45%. Kun gr...

INDKOMSTSKAT

INDKOMSTSKAT

Trinnene på satserne over indkomstskat er blevet forhøjet med 1,6%. Satserne på indkomstskat Grænserne på satserne for indkomstskatten er blevet forhøjet med 1,6%. Denne sats svarer til  den forventede prisstigning for 2018, med undtagelse af tobak. ...

Er det nødvendigt at arbejde over ?

Overarbejde, der udføres af medarbejdere efter aftale med deres arbejdsgivere, skal betales. Selv i tilfælde af stiltiende aftale – ifølge Den Franske Kassationsret. Og dommerne har endda strukket sig endnu længere: de har krævet betaling af ov...

déclaration fiscale nice

Indberet Jeres konti i udlandet!

Indtil nu var det påkrævet, at enkeltpersoner såvel som ikke-kommercielle selskaber – samtidig med deres indkomst- eller resultatopgørelse – indberettede deres ”åbne, lukkede eller aktive” bankkonti i udlandet i løbet af regnskabsåret. De...

Den franske skatteforvaltning

Nye regler vedr. skatteforhold i forbindelse med fast ejendom Den franske skatteforvaltning har meddelt, at den vil offentliggøre sine oplysninger om ejendomspriserne for de sidste fem år.   Dette vil således være slutningen på tvisterne mellem ...

cabinet Brahin avocats

Kildeskat

Slutspurten – det er nu !   Mange franskmænd venter spændt på kildeskattens indførelse, men denne reform falder ikke i god jord hos de franske virksomhedsledere. Og det kan man faktisk godt forstå! Hvem bryder sig om at skulle opkræve penge på s...

cabinet avocat nice

Ledelsesrapporter ikke længere obligatoriske

Det er ikke længere obligatorisk at udarbejde ledelsesrapporter i små handelsvirksomheder Små handelsvirksomheder fritages nu for at udarbejde ledelsesrapport ved udgangen af regnskabsåret. Nærmere betegnet gælder dette for virksomheder, der ved udga...

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter