Salg med tilbagekøbsklausul 2014

C A B I N E T     B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE Salg med tilbagekøbsklausul På latin betyder réméré genkøb. Salgs- og tilbagekøbsforretningen, der er fastsat i Code civils (fransk civillovbog)...

MOMS Hvordan får man refunderet et momstilgodehavende ?

C A B I N E T     B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE MOMS Hvordan får man refunderet et momstilgodehavende ? I år har din virksomhed større indgående moms end udgående moms. Virksomheden har derfor...

Vedtagelse af arbejder på fællesarealer

Reglerne for vedtagelse af arbejder på fællesarealer fastsættes af loven af 10. juli 1965 vedrørende ejendomsfællesskabers retsstilling. Udregningsmetode     Pågældende arbejder Simpelt flertal (artikel 24) Flertal af stemmer af de medejere, der er f...

Livsforsikring – 2013

Skattelettelse i forsikringens løbetid I aftalens løbetid er renteindtægter fritaget for indkomstskat. Der betales først skat ved død eller ved delvis tilbagekøb. Til gengæld udgør de sociale afgifter en større del af skatten på livsforsikring, idet ...

Prisniveau og kapitalvindingsskat

Prisniveau på Côte d´Azur Boligmarkedet i Frankrig og navnlig Sydfrankrig er fortsat i stigning. Seneste opgørelse fra Chambre des Notaires i departementet Alpes-Maritimes (som langs kysten dækker fra Menton til Cannes – Côte d´Azur) og offentliggjor...

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter