Den franske skatteforvaltning

Nye regler vedr. skatteforhold i forbindelse med fast ejendom Den franske skatteforvaltning har meddelt, at den vil offentliggøre sine oplysninger om ejendomspriserne for de sidste fem år.   Dette vil således være slutningen på tvisterne mellem ...

cabinet Brahin avocats

Kildeskat

Slutspurten – det er nu !   Mange franskmænd venter spændt på kildeskattens indførelse, men denne reform falder ikke i god jord hos de franske virksomhedsledere. Og det kan man faktisk godt forstå! Hvem bryder sig om at skulle opkræve penge på s...

cabinet avocat nice

Ledelsesrapporter ikke længere obligatoriske

Det er ikke længere obligatorisk at udarbejde ledelsesrapporter i små handelsvirksomheder Små handelsvirksomheder fritages nu for at udarbejde ledelsesrapport ved udgangen af regnskabsåret. Nærmere betegnet gælder dette for virksomheder, der ved udga...

Indberettelse af lejeindtægter

Indberettelse af din lejede indkomst Ikke-møbleret lejeindtægt beskattes under grundindtægter, møbleret lejeindtægt under industrielle og kommercielle overskud (BIC) Mikro-ordning op til 15.000 euros For umøblerede boliger gælder Mikro-ordningen, hvi...

Skattekontrol

Særlig frist for genoptagelse af skattesager, hvis det i en retssag påvises, at en beskatning har været undladt eller utilstrækkelig (art. L. 170 i Bog om skattesager (LPF), genoptaget i art. L. 188 C). Uafhængig af den særlige frist for genoptagelse...

International beskatning

Fejlagtig anvendelse af en bilateral aftale kan uden videre gøres gældende… CE (Conseil d’état) 9. og 10. afd., 20. sept. 2017, nr. 392231, Mecatronic For appelretten i forvaltningssager påberåbte en skatteyder sig en skatteaftale, hvis bestemmelser,...

Hvordan beskattes indkomst i en digital økonomi?

Den 12. juli 2017 afsagde forvaltningsdomstolen i Paris fem domme, der annullerer den berigtigelse, der er rejst af den franske stat mod Google for henved 1,115 milliarder €. Sagen drejer sig om indkomst fra reklameaftaler, der var underskrevet af ko...

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter