Hvorfor oprette et civilt ejendomsselskab?

Oprettelsen af ​​et civilt selskab kan have både arvemæssige og skattemæssige fordele. Som vi får at se, kan det civile selskab vise sig at være et særligt effektivt redskab i forbindelse med planlægningen af formueforholdet mellem ægtefæller, tidlig...

Manglende overholdelse af europćisk lovgivning

Manglende overholdelse af europæisk lovgivning vedr. kildeskat på betalte tjenester i udlandet Beregningen på brutto basis af ​​den kildeskat, der nævnes i paragraf 182 B, I-a i Den Franske Skattelovgivning valideres af statsrådet, som dog bemærker, ...

Nyt om sociale opkrævninger

 En schweizisk pension er underlagt CSG (sociale afgifter), når en fransk pension også modtages. Forordning 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger viser, at en forsikredes bopælsstat kan opkræve bidrag på pensioner...

Nye skattegrænser

  Nye skattegrænser  Skatteskalen som defineret i §1971-1 i Den Franske Skattelovbog burde ikke blive ændret i 2019, for så vidt angår indkomster.  Den vil fortsat omfatte fem trin med skattesatser på henholdsvis 0%, 14%, 30%, 41% og 45%. Kun gr...

INDKOMSTSKAT

INDKOMSTSKAT

Trinnene på satserne over indkomstskat er blevet forhøjet med 1,6%. Satserne på indkomstskat Grænserne på satserne for indkomstskatten er blevet forhøjet med 1,6%. Denne sats svarer til  den forventede prisstigning for 2018, med undtagelse af tobak. ...

Er det nødvendigt at arbejde over ?

Overarbejde, der udføres af medarbejdere efter aftale med deres arbejdsgivere, skal betales. Selv i tilfælde af stiltiende aftale – ifølge Den Franske Kassationsret. Og dommerne har endda strukket sig endnu længere: de har krævet betaling af ov...

déclaration fiscale nice

Indberet Jeres konti i udlandet!

Indtil nu var det påkrævet, at enkeltpersoner såvel som ikke-kommercielle selskaber – samtidig med deres indkomst- eller resultatopgørelse – indberettede deres ”åbne, lukkede eller aktive” bankkonti i udlandet i løbet af regnskabsåret. De...

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter