TEAMET

NICOLAS BRAHIN – ADVOKAT

Nicolas Brahin yder rådgivning inden for selskabsret, bankret, finansret, erhvervsret og finansieringsprojekter. Han rådgiver desuden inden for international privatret, civilprocesret og erhvervsprocesret (sikkerhed i løsøre og fast ejendom) og kollektiv bobehandling.

1997: Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit BANCAIRE ET FINANCIER(Eksamen i Videregående Specialstudier i bank- og finansret)
Université de Panthéon-Sorbonne i Paris
Speciale om securitisering

1997: Advokateksamen ved Appelretten i Paris
Institut de Droit Judiciaire à l’Université de Panthéon-Sorbonne i Paris

Behersker sprogene fransk, engelsk og italiensk

Medlem af foreningen « les Amis du Quai Branly » 222 Rue de l’Université – 75343 PARIS cedex 07. www.amisquaibranly.fr

Medlem af foreningen « Yellowstone Association USA » P.O Box 117, Yellowstone National Park, WYOMING 82190. www.yellowstoneassociation.org

Camilla Nissen Michalis, Advokatsekretær og statsautoriseret tolk og translatør (Dansk – Fransk).

E-post : camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

1995-1999: Cand.ling.merc. i fransk fra Handelshøjskolen i København. Statsautoriseret tolk og translatør i fransk.

1996-1997: Videregående sprogstudier ved Sorbonne (Paris IV) i forbindelse med det europæiske program ERASMUS.

1992-1995: Korrespondenteksamen i tysk og fransk fra Handelshøjskolen i København.

Behersker sprogene dansk, fransk, engelsk og tysk.

LAWYER'S OFFICES

NICE

Cabinet BRAHIN Avocats
1 rue Louis GASSIN
06300 NICE
Tél : +33 (0) 4 93 83 08 76
Fax : +33 (0) 4 93 18 14 37

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter