ADVOKATFIRMA I NICE

Advokatfirmaet Cabinet BRAHIN, der er grundlagt i 2003 og beliggende i Sydøstfrankrig, er et fransk internationalt og uafhængigt advokatkontor bestående af forretningsadvokater. Vi har samarbejdspartnere i Paris (Cabinet Legipass) og i Danmark samt i Sverige.KONTAKT DIN ADVOKAT
DIREKTE DIN ADVOKAT
 fortrolighed

Ring til kontoret :


 

ADVOKATER I HANDELS- OG ERHVERVSRET

Advokatfirmaet Cabinet BRAHIN har som væsentligste værdi at overholde advokatetiske regler og har som hovedregel, at kvalitet ikke må vige for effektivitet.

Advokatfirmaet Cabinet BRAHIN bistår ikke blot sine klienter, herunder private og offentlige virksomheder samt privatpersoner, med at definere deres mål, men også med at udarbejde og udføre den mest hensigtsmæssige juridiske og retslige strategi.

AVISARTIKLER

Aktualitet

TEAMET

NICOLAS BRAHIN – ADVOKAT

Nicolas Brahin yder rådgivning inden for selskabsret, bankret, finansret, erhvervsret og finansieringsprojekter. Han rådgiver desuden inden for international privatret, civilprocesret og erhvervsprocesret (sikkerhed i løsøre og fast ejendom) og kollektiv bobehandling.

1997: Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit BANCAIRE ET FINANCIER(Eksamen i Videregående Specialstudier i bank- og finansret)
Université de Panthéon-Sorbonne i Paris
Speciale om securitisering

1997: Advokateksamen ved Appelretten i Paris
Institut de Droit Judiciaire à l’Université de Panthéon-Sorbonne i Paris

Behersker sprogene fransk, engelsk og italiensk

Medlem af foreningen « les Amis du Quai Branly » 222 Rue de l’Université – 75343 PARIS cedex 07. www.amisquaibranly.fr

Medlem af foreningen « Yellowstone Association USA » P.O Box 117, Yellowstone National Park, WYOMING 82190. www.yellowstoneassociation.org

Camilla Nissen Michalis, Advokatsekretær og statsautoriseret tolk og translatør (Dansk – Fransk).

E-post : camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

1995-1999: Cand.ling.merc. i fransk fra Handelshøjskolen i København. Statsautoriseret tolk og translatør i fransk.

1996-1997: Videregående sprogstudier ved Sorbonne (Paris IV) i forbindelse med det europæiske program ERASMUS.

1992-1995: Korrespondenteksamen i tysk og fransk fra Handelshøjskolen i København.

Behersker sprogene dansk, fransk, engelsk og tysk.

Our law firm also offers assistance in the following areas:

 • Successions
 • Livsforsikringsret

INTERNATIONAL BOARD HANDLINGER

Cross-border cross-border treatment can prove to be a very complex and slow process. Deceased often have assets in France and abroad. We offer assistance from the first stage and until the signature of all documents in connection with the settlement of the estate.

An international treatment occurs when an alien, such as a Scandinavian, leaves his property in France at his death. In these cases we are assisted by a number of serious notaries in the Nice, Vence, Cannes and Var area.

WE HELP YOU BETTER TO PLANNING OCCUPATIONAL TREATMENT

Our wide cooperation with a wide range of law firms abroad gave us the opportunity to follow several cross-border cross-border cross-border treatments. We investigate to start with which legislation should apply: French law or Danish, Swedish or Norwegian law. Of course, we also assist with various tax issues at the time of the treatment.

The heritage is a complex area. District law, personal rights, wealth and tax law are some of the legal areas that must be taken into account when dealing with legitimate issues.

HELP TO AVOID CONFLICTS AT THE BOARD HANDLING

In case of disagreement between the heirs, we try to reach out-of-court settlement. If it fails, bring the case to court and we will then prosecute from A to Z with the assistance of corresponding lawyers and cooperative law firms in Scandinavia.

SERVICES

Vores advokatkontor ligger i Nice i Sydfrankrig. Vores klientel består overvejende af skandinaver. Vi rådgiver såvel privatpersoner som virksomheder. Kontoret åbnede i 2005.

Vores kontor tæller medarbejdere med speciale inden for mange af juraens forskellige områder. Vi samarbejder med advokater i både Danmark, Sverige og Norge.

PROAKTIV JURIDISK RÅDGIVNING OG ASSISTANCE

Vores mange specialområder gør, at vi sikrer vores klientel en global service. Vores klienter ved, at vi altid finder en løsning til dem.

Jura er i konstant bevægelse og bliver mere og mere kompleks. Vi holder os konstant à jour med udviklingen og vi følger tæt al ny retspraksis. Vi sørger også for, at vores korresponderende advokat i udlandet bliver holdt orienteret om juraens udvikling i Frankrig.

Det nære samarbejde med vores korresponderende advokater i udlandet gør os i stand til at løse komplekse problemer på tværs af landegrænserne.

Af hensyn til at yde så effektviv rådgivning som muligt sørger vi hele tiden for videreuddannelse af vores medarbejdere.

Vores kontor tæller organiske samarbejdspartnere i Paris, Danmark, Norge og Sverige, hvilket gør os meget reaktive, for så vidt angår international privatret og international handelsret.

Vores mål er at tilfredsstille vores klientel i så udstrakt grad som muligt.

Vores advokatkontor rådgiver endvidere inden for følgende områder:

 • Ejendomsret
 • Byggeret
 • Investering i fast ejendom i Frankrig

RÅDGIVNING TIL SAMTLIGE AKTØRER PÅ EJENDOMSMARKEDET

Vores nordiske klienter betror os mange typer opgaver inden for beskatning af fast ejendom. Vi bistår bl.a. vores klienter med mægling og forhandling med det franske skattevæsen i tilfælde af indsigelse mod skatteansættelse.

Det hænder, at vores klienter udsættes for byggesjusk. I så fald anlægger vi sag mod bygherrerne – og om nødvendigt gør vi regres mod deres forsikringsselskaber.

I tilfælde af syns- og skønsforretning bistår vi også vores klienter hermed.

Vores kontor beskæftiger sig bl.a. med følgende områder :

 • Skatteret,
 • Selvangivelser,
 • Skatterådgivning,
 • Skatteoptimering.

FÅ ORDEN I SKATTEFORHOLDENE !

Vi bistår og rådgiver vores klienter inden for selskabsret og skatteret, for så vidt angår alle deres projekter inden for bl.a. handel og byggeri. Vi udfylder selvangivelser for både privatpersoner og selskaber (ejendomsinteressentskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber).

Vores kontor bistår jævnligt med udredelse af komplekse skattemæssige forhold. Vi hjælper endvidere vores udenlandske klientel med flytning til Frankrig.

MANGE PARTNERE PÅ DEN FRANSKE RIVIERA

Vi har gennem årene opbygget et tæt samarbejde med en lang række notarer, fogeder og advokater.

Vores advokatkontor er specialiseret i bank- og finansret.

Advokat Nicolas Brahin er uddannet ved Université PARIS I, Panthéon-Sorbonne, hvor han har studeret bank- og finansret på højt niveau.

Inden han oprettede sit eget advokatkontor i Nice har han arbejdet med ovennævnte områder på flere store advokatkontorer i Paris.

I dag er han rådgiver for adskillige skandinaviske banker og realkreditinstitutter.

SPECIALISTER I BANKRET – RÅDGIVNING TIL BÅDE BANKER, VIRKSOMHEDER OG PRIVATPERSONER

Bankret er ikke en simpel ret. Den består af mange ting: regler om erhvervsmæssig organisation, regelsætning for banker og kreditinstitutter, central fastlæggelse af økonomi, de internationale aspekter ved bankmæssige serviceydelser, handelsret, aftaleret, sikkerhedsret (garantier), konkursbehandling, fransk og europæisk forbrugsret, ansvarsret, virksomheder i nød og deres økonomi, internationale lån. Vi hjælper vores bankklienter med at optage sikkerhed (pant) i de faste ejendomme de medvirker til finansiering af. Vi bistår både med friværdibelåning og omlægning af lån.

SKRÆDDERSYET BANK- OG FINANSRÅDGIVNING

Eftersom bankret er en teknisk ret ledsaget af megen formalisme, bestræber vi os på at være så grundige og omhyggelige som overhovedet muligt.

Fordi juraen er levende, sørger vi hele tiden for at holde os à jour med den seneste udvikling inden for retspraksis og fornyelse af lovgivningen, således at vi sikrer vores klienter den bedst mulige rådgivning.

Vores advokatkontor beskæftiger sig med følgende områder:

 • Handelsret;
 • Selskabsret;

UDARBEJDELSE AF INTERNATIONALE KONTRAKTER

Vi rådgiver vores klienter inden for fusion, erhvervelse, overdragelse, indskud af aktiver, joint ventures, LBO, strategiske alliancer…..

Takket være vores medarbejderes alsidige specialer kommer vi hele vejen rundt om dit projekt.

For så vidt angår skatteret og ejendomsret rådgiver vores kontor inden for samtlige juridiske og skattemæssige aspekter. Vi rådgiver både institutionelle investorer, promotorer, investeringsselskaber og fysiske personer….

Udover den juridiske og skattemæssige assistance i forbindelse med ovennævnte opgaver bistår vi også med gennemgang af diverse garantier.

RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER

 

Vi kan endvidere tilbyde bistand inden for socialret. Vi forsvarer dine og/eller virksomheds interesser i forbindelse med tvister af enhver art.

Vi kan endvidere tilbyde bistand med udfærdigelse af kontrakter, bl.a. inden for distributionsret.

SKATTEOPTIMERING

På formuerettens område tæller vi blandt vores klienter store navne inden for den økonomiske og finansielle verden, der igennem mange år har betroet os opgaver som skatteoptimering. Vi rådgiver bl.a. inden for tegning af livsforsikringer, gavedispositioner og deling af ejendomsret. Vi varetager endvidere al kommunikation med det franske skattevæsen.

I tilfælde af konflikter og tvister, der udmunder i sagsanlæg, sætter vi alt ind på at forsvare dine interesser bedst muligt.

Vi påtager os enhver retssag foran enhver fransk domstol.

Vores kontor bistår med køb og salg af fast ejendom og optagelse af realkreditlån.

Vi har desuden mangeårig erfaring med udlæg og tvangsauktioner.

Vores medarbejdere er reaktive, kompetente, tjenstvillige og effektive.

Cabinet BRAHIN

1 Rue Louis Gassin

06000 Nice

Telefon : +33 (0) 4 93 83 08 76

Fax : +33 (0) 4 93 18 14 37

Email : contact@brahin-avocats.com
Oplysninger: De sædvanlige gebyrer hos advokatfirmaet Mig Nicolas BRAHIN er:

299 € skat inkluderet for enhver juridisk af skattemæssige tjenesteydelser

DOWNLOADE BIN

DOWNLOADE LETTER OF COMPLIANCE

 

KONTAKT FORMULAR


Gennem bekendtAdvokatkontorets hjemmesideGule sider (hard copy)AndetGule internetsiderAnden hjemmesideFortegnelse «Advokatsammenslutningen »
 fortrolighed

JURIDISKE NEWS

Vores advokatfirma understøtter foreninger og civile projekter